با سلام

معرفی دو کتاب در لینک های زیر جهت آشنایی پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان قرار دادم:

 

اصول نگارش مقالات علمی

آموزش کاربردی Arc GIS

ایمیل مولف: sjavizadeh@yahoo.com