MSDSها(برگه اطلاعات ایمنی مواد) باید شامل مواردی باشند تا کامل تلقی شوند، برای اطلاعات بیشتر از مواد دیگر به سایت پتروشیمی مراجعه نمائید.برای نمونه MSDS بنزین را در این پُست قرار داده ام .

برای دریافت فایل نمونه اینجا کلیک کنید.

حجم 275 کیلوبایت