با سلام

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار برای ارتقاء دانش ایمنی دانشجویان و همکاران گرامی دوره هایی برگزار می کند.جهت مشاهده برنامه به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.irimlsa.ir/fixinfo/markaztahghighat/pages/fehrest.htm

 

 موفق و سربلند باشید!

اطلاعیه

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار در راستای نیل به اهداف خود که همانا حفظ و صیانت نیروی انسانی و ارتقاء فرهنگ و دانش ایمنی و بهداشت کار در جوامع صنعتی می باشد اقدام به برگزاری دوره های آموزشی طبق جدول ذیل در 6 ماهه دوم سالجاری نموده است لذا بدینوسیله از کارکنان واجد شرایط شرکتها دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن مدارک ذیل در دوره های مورد نیاز حضور یابند در پایان به شرکت کنندگانی که شرایط لازم را احراز نمایند گواهینامه معتبر طی دوره آموزشی اعطاء خواهد شد .

 
ردیف
 
عنوان دوره
 
کد
دوره
مدت
دوره
( ساعت )
 
زمان اجرای دوره
 
هزینه دوره
( ریال )
 
شرایط شرکت کنندگان
 
نوع دوره
1
اصول آتش نشانی
104
40

28/7 لغایت 6/8

000/176
اعضای تیم آتش نشانی و مسئولین ایمنی و بهداشت کار
عمومی
2
کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
105
30

29/7 لغایت 2/8

000/88
اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
عمومی
3
اصول ایمنی و بهداشت کار
102
40

5/8 لغایت 13/8

000/176
سرپرستان و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار
عمومی
4
ایمنی کار در معادن
206
40

19/8 لغایت 27/8

000/240
کارشناسان و مدیران و مسئولین ایمنی
تخصصی
5
روانشناسی صنعتی
207
30

20/8 لغایت 23/8

000/88

مدیران, سرپرستانواعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

عمومی
6
مستند سازی و تشریح الزامات 18001
OHSAS
204
30

26/8 لغایت 30/8

000/180
مدیران صنایع ,کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار
تخصصی
7
امداد و کمکهای اولیه در صنعت
106
40
4/9لغایت11/9
000/176
بهداشتیاران, سرپرستان و امدادگران
عمومی
8
ایمنی انبار
212
20
4/9لغایت7/9
000/120
کارشناسان, مسئولین ایمنی و بهداشت کار و مسئولین انبار
تخصصی
9
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
207
20
17/9لغایت20/9
000/120
مدیران, متخصصان ایمنی و بهداشت کار
تخصصی
10
ایمنی حمل و نقل در کارگاهها
214
20
18/9لغایت21/9
000/120

کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار, سرپرستان و کارکنان حمل و نقل صنایع

تخصصی
11
ایمنی برق
202
20
24/9لغایت27/9
000/120
کارشناسان ایمنی ,سرپرستان و برقکاران
تخصصی
12
ممیزی در سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار
215
20
1/10لغایت4/10
000/120
مدیران, متخصصان و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار
تخصصی
13
وسایل حفاظت فردی
104
20
2/10لغایت5/10
000/88
کارشناسان, مسئولین ایمنی و بهداشت کار
عمومی
14
اصول مهندسی انسانی ( ارگونومی )
211
20
9/10لغایت17/10
000/120
پزشکان ,کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار
تخصصی
15
مدیریت پیشگیری و کنترل آتش
205
40
15/10لغایت23/10
000/240
سرپرستان و کارکنان آتش نشانی
تخصصی
16
بیماریهای ناشی از کار
206
40
17/10لغایت25/10
000/240
کارشناسان ایمنی و بهداشت کار و پزشکان
تخصصی
17
حوادث ناشی از کار
203
40
1/11لغایت9/11
000/240
کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار
تخصصی
18
ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی
208
40
7/11لغایت10/11
000/120
کارشناسان ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان
تخصصی
19
ایمنی در عملیات ساختمانی
216
40
13/11لغایت21/11
000/240
کارشناسان ,سرپرستان, مهندسین ناظر و متخصصان
تخصصی
20
مدیریت بحران
217
40
14/11لغایت17/11
000/120
متخصصان و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار
تخصصی
21
ایمنی کار با مواد شیمیایی
213
20
27/11لغایت30/11
000/120

کارشناسان , مسئولین ایمنی و بهداشت کار – کارگران بخش مواد شیمیایی

تخصصی
22
کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
105
20
28/11لغایت1/12
000/88
اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
عمومی
23
ایمنی دیگهای بخار
201
20
4/12لغایت7/12
000/120
کارشناسان و مسئولین ایمنی و اپراتورهای دیگ بخار
تخصصی
24
ایمنی در عملیات جوشکاری
210
20
11/12لغایت14/12
000/120
کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و جوشکاران
تخصصی
25

آموزش علمی – کاربردی از طریق بازدید فرهنگسرای دائمی ایمنی و بهداشت کار

109
2
در طول سال با هماهنگی قبلی
 
سطوح مختلف نیروی انسانی
عمومی
26
آموزش علمی – کاربردی از طریق اعزام نمایشگاه سیار ایمنی و بهداشت کار
108
2
در طول سال با هناهنگی قبلی
 
سطوح مختلف نیروی انسانی
عمومی
مدارک مورد نیاز :
1 – معرفی نامه رسمی از شرکت محل کار متقاضی
2 – عکس 4 × 3 پشت نویس شده 2 قطعه
3 – تصویر صفحه اول شناسنامه
4 – تصویر مدرک تحصیلی
5 – تصویر کارت ملی ( پشت و رو )
 

6 – اصل رسید بانکی مبنی بر واریز هزینه دوره به شماره حساب 90037 بانک ملی ایران شعبه سه راه ساوه ( کد 1152 ) به نام مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

لازم به ذکر است که این مرکز مجهز به تسهیلات رفاهی می باشد و در صورت نیاز به استفاده از امکانات رفاهی می بایست قبل از برگزاری دوره متقاضیان با آموزش مرکز جهت هماهنگی های لازم تماس حاصل فرمایند .

نشانی : تهران –  بزرگراه آیت اله سعیدی – چهار راه یافت آباد – بلوار معلم – نرسیده به میدان معلم

تلفن : 22 و 66697711 – 66631047 دورنگار 66631050