برای دریافت فایل کنکور ارشد صنایع سال های 1389-1384 اینجا کلیک کنید.