اولین نمایشگاه تخصصی و هم اندیشی

مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

HSE - MS ( Health,  Safety  and  the Environment  Management  System)

26 تا 29 بهمن 1389

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

پیرو اخبار دریافتی از سوی برگزارکنندگان ، به اطلاع می رساند  بنا به دلایل متعددی این نمایشگاه در تاریخ مذکور  لغو گردیده و  به تاریخ دیگری که در آینده اعلام خواهد شدموکول می گردد.

اطلاعات بعدی را  می توانید از طریق سایت زیر پیگیری فرمایید

www.IrHSEMS.com