دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با همکاری آکادمی HSE شرکت مهندسی مروجان بهره‌وری، پس از برگزاری سه دوره حضوری، اقدام به برگزاری اولین دوره الکترونیکی (مجازی) مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، با هدف ارتقاء سطح HSE در کشور نموده است.

این دوره با استفاده از منابع و امکانات مرکز آموزش‌های الکترونیک دانشگاه تهران
برگزار می‌گردد.

لینک دوره:

 www.hsecourse.moravejan.com


تلفن تماس: 88966826 و 61113182