خداوند متعال پدر و مادر ارجمند جناب آقای فاطمی، همکار گرامی ام را بیامرزد و به بازماندگانشان صبر جزیل عنایت فرماید.