- کلاه های ایمنی از خطرات سائیدگی، خراشیدگی، ترک خوردگی، شکستگی و ... محافظت کرد.

- در هنگام جابجایی کلاه های ایمنی لازم است که در جای مناسب نگهداری شود که از وارد شدن آسیب به کلاه های ایمنی پیشگیری شود.

- اشعه ماوراء بنفش و حرارت بیش از حد نظیر اشعه مستقیم خورشید می تواند از استحکام پوسته کلاه ایمنی بکاهد، لذا نبایستی در معرض اشعه مستقیم آفتاب قرار داده شوند.

- کلاه های ایمنی باید بطور دوره ای و مرتب بازرسی شده و کلیه قسمت های خارجی و داخلی آن دقیقاً معاینه شوند. وجود هرگونه علائم خرابی را به مسئول ایمنی و بهداشت یا سرپرست خود گزارش دهید.

- علاوه بر گردگیری و تمیزکاری روزانه کلاه های ایمنی، تمیز کردن و ضدعفونی دوره ای آنها با استفاده از محلول­های مناسب امری ضروری است.یکی از روش های معمول پاک کردن پوسته، غوطه ور سازی آن در مخزن آب گرم (C600) محتوی شوینده مناسب و سپس آبکشی آن با آب گرم بدون شوینده و خشک کردن آنها در سبد می­باشد. لازم است که پس از خشک شدن کلاه ها، برای یافتن عیوب احتمالی مورد بازرسی بصری دقیق قرار گیرند.

- برای ضدعفونی کلاه های ایمنی استفاده از محلول 5 درصد فرمالین یا محلول سدیم هیپوکلرایت توصیه می شود.