عقاب وقتی می خواهد به ارتفاع بالاتری صعود کند در لبه یک صخره به انتظار یک اتفاق می نشیند!

می دانید آن اتفاق چیست؟ گردبادی که از روبه رو بیاید! عقاب به محض اینکه آمدن گردباد را حس کرد بال های خود را می گشاید و اجازه می دهد تا باد او را با خود به سوی آسمان بلند می کند و عمود بر طوفان می ایستد و مانند گلوله توپی به سمت بالا پرتاب می شود. او آنقدر با کمک باد مخالف اوج می گیرد تا به ارتفاع مورد نظر برسد و آن گاه با چرخش خود به سوی قله مورد نظر در بالاترین نقطه کوهستان ماوا می گزیند.

خوب به شیوه عقاب برای بالارفتن دقت کنید:

 او منتظر حادثه می ماند. حادثه ای که به زعم مرغ های زمینی یک مصیبت و بلاست. او منتظر طوفان می نشیند تا از انرژی پنهان در گردباد به نفع خود استفاده کند. وقتی طوفان از راه می رسد عقاب به جای زانوی غم بغل گرفتن و در کنج سنگ ها پناه گرفتن، جشن می گیرد و خود را به بالاترین نقطه وزش باد می رساند و از آنجا سنگین ترین ضربات گرد باد را به نفع خود به کار می گیرد.

 عقاب از نیروی مهاجم به نفع خویش استفاده می کند او نه تنها از نیروی مخالف نمی هراسد بلکه منتظر آن می نشیند چرا که می داند این انرژی پنهان در نیروی مخالف است که می تواند او را به فضای بالاتر پرتاب کند. انرژی اوج، به رایگان به کسی داده نمی شود. اساسا در قانون بقای طبیعت تقلای بقای نیروهای منفی ایجاب می کند که تعداد نیروهای مخالف در زندگی همیشه بییشتر از جریان های موافق باشد.

 در واقع رسم روزگار این است که همیشه تعداد کسانی که مخالف شما هستند، بیشتر از موافقین شما باشند. پس اگر قرار است نیروی کمکی برای صعود شما حاصل گردد، قاعدتا باید این نیرو از سوی مخالفین شما تامین شود. بنابراین وقتی اتفاقی خلاف میل شما رخ می دهد به جای عقب نشینی و سرخوردگی و واگذار کردن میدان بلافاصله عقاب گونه جشن بگیرید و این رخداد ناخوشایند را به فال نیک گرفته و سعی کنید تا در لابه لای این حادثه به ظاهر نامطلوب خواسته و طلب مورد نظر خود را پیدا کنید و با استفاده از نیروی مخالف خود را به خواسته خویش نزدیک سازید.

نیرویی که قرار است باعث صعود شما شود، توسط همان کسانی فراهم می شود که مخالف جدی شما هستند و قصد نابودی شما را دارند. این شما هستید که باید منتظر فرصت باشید و با تامل و آمادگی و صبر و تدبیر، به موقع از نیروی مخالف برای بالا رفتن و اوج گرفتن استفاده کنید. پس هرگز از وجود سختی و زحمت و نیروی مخالف در زندگی و کار و تحصیل خود گله مند نباشید. اینها مخازن انرژی پرواز شما هستند و اگر نباشند شاید هرگز صعودی در زندگی شما حاصل نگردد. به جای دست روی دست گذاشتن و از ناشناختنی بزرگ به خاطر وجود مشکلات و مخالفت ها گله کردن، کمی چشم دل خود را باز کنید و به حکمت پنهان در مصیبت ها و سختی های زندگی بیاندیشید.

بنابراین بگذارید که خالق هستی با هیچ موجودی حتی بدترین مخلوقات عالم هستی هم دشمنی ندارد و اگر اتفاقی رخ می دهد که به ظاهر آزار دهنده و ناخوشایند است شک نکنید که ناشناختنی بزرگ در هرچه رقم می زند خیر و برکت و سعادت پنهان کرده است.

 این ما هستیم که باید شجاعت رویارویی با جریان های مخالف را داشته باشیم و در وقت صحیح بال های خود را بگشاییم و چرخش صعود خود را به سمت بالا تجربه کنیم.