تقدیم به کارگران سخت کوش ایرانی

١١ اردیبهشت گرامیداشت روز کار و کارگر