ایمنی در برابر حریق

ایمنی در برابر حریق :

 

در آتش‌سوزی‌، سریع‌ و دقیق‌ فکر کردن‌ حیاتی‌ است‌. آتش‌ به‌ سرعت‌ گسترش‌ پیدا می‌کند. بنابراین‌ اولین‌ اولویت‌ ما، آگاه‌ کردن‌افراد در معرض‌ خطر است‌. اگر در داخل‌ ساختمان‌ هستیم، نزدیک‌ترین‌ آژیر حریق‌ رافعال‌ کنیم یا به آتش نشانی اطلاع دهیم (..........). همچنین‌ باید فوراً به‌ خدمات‌ اورژانس‌ اطلاع‌ دهیم (.......)، اما اگر این‌کار، خروج‌ ما را از محل‌ به‌ تأخیر می‌اندازد، امنیت‌ خود را به‌ خطر نیندازیم.  افرادی‌ که‌ در آتش‌ گیر افتاده‌اند، به‌ سرعت‌ دچار هراس‌ می‌شوند. ما به‌ عنوان‌ارائه‌کننده‌ کمک‌های‌ اولیه‌، می‌توانیم با آرام‌ کردن‌ افرادی‌ که‌ رفتارشان‌احتمالاً ترس‌ و دلهره‌ را در دیگران‌ تشدید می‌کند، از میزان‌ هراس‌ بکاهیم. افرادرا برای‌ ترک‌ محل‌، تشویق‌ و کمک‌ کنیم. هرگز برای‌ برداشتن‌ لوازم‌ شخصی‌، مجدداًبه‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ وارد نشوید و یا خروج‌ خود را به‌ تأخیر نیندازید.تنها موقعی‌ می‌توانید وارد ساختمان‌ شوید که‌ یک‌ آتش‌نشان‌ راه‌ را برای‌ این‌کار باز کرده‌ باشد.

هشدار!

«تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ از آسانسور و... استفاده‌ نکنید.»

پس‌از ورود به‌ محل‌ حریق‌ یا اشتعال‌، یک‌ لحظه‌ صبر کنیم، محل‌ را زیر نظر گرفته‌ وفکر کنیم و به‌ سرعت‌ وارد صحنه‌ نشویم. امکان‌ دارد مواد قابل‌ اشتعال‌ یا انفجار(مثل‌ گاز یا دودهای‌ سمی‌) یا خطر برق‌ گرفتگی‌ وجود داشته‌ باشد. یک‌ آتش‌سوزی‌جزیی‌ می‌تواند در عرض‌ چند دقیقه‌ گسترش‌ یافته‌، تبدیل‌ به‌ یک‌ حریق‌ جدی‌ شود. اگر خطری‌ ما را تهدید می‌کند، تا رسیدن‌ خدمات‌ اورژانس‌ منتظر بمانید.

هرگزاقدام‌ به‌ خاموش‌ کردن‌ آتش‌ نکنیم مگر آنکه‌ پیش‌ از آن‌ به‌ خدمات‌ اورژانس‌اطلاع‌ داده‌ باشید و مطمئن‌ باشید که‌ خود را در معرض‌ خطر قرارنمی‌دهیم.

همین طور که می دانید برای ایجاد یک آتش سوزی باید سه عامل حرارت ، ماده سوختنی و اکسیژن کافی در محل حضور داشته باشند تا یک مثلث کامل تشکیل دهند . حریق با کامل شدن مثلث حریق به وجود می آید . اگر یکی از عوامل فوق وجود نداشته باشد و یا در اثر اقداماتی از موضع حذف گردد مثلث آتش ناقص شده و حریق وجود نخواهد داشت .

امروز برای جلوگیری از ادامه آتش سوزی و مهار سریع آن عامل چهارمی تحت واکنشهای زنجیری در اثر متصاعد شدن گازها در نظر گرفته و راههای جلوگیری از آن مطالعه می نماید که به منشور حریق مشهور می باشد . مطابق با آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها کلیه کارگاهها باید دارای وسایل و تجهیزات کافی پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصی را که از تعلیمات لازم بهره مند و به طریقه صحیح استعمال وسایل و تجهیزات مربوطه آشنا باشند در اختیار داشته باشند .

 

>پیش بینی : مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از حادثه در ذهن متصور می شوید و وقتی به مرحله عمل در آید موجب پیشگیری حاصل شود .

>پیشگیری : مجموعه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از حادثه و یا در صورت بروز تقلیل خسارت آن می باشد .

 

>در هنگام وقوع آتش سوزی قبل از هر گونه اقدام به موارد زیر توجه نمایید :

 

üاعلام عمومی

üاعلام خصوصی

üخونسرد بودن

üتکان دادن کپسول ( کلوخه ) نشدن آن

üاقدام به فرار در موردی که از عهده بر نمی آید

üتعبیه راه فرار در حین اطفاء

 

>طبقه بندی مواد از نظر اطفاء حریق:

 

1 ـ طبقه خشک یا جامدات : مانند چوب ، لاستیک ، حبوبات

2 ـ طبقه مایعات : مانند نفت ، بنزین ، گازوئیل ، روغنها

3 ـ طبقه گازها : مانند استیلن ، بوتان ، پروپان ، هیدروژن

4 ـ طبقه الکتریسته : مانند حریقهای ناشی از تجهیزات الکتریکی

5 ـ طبقه مواد منفجره : مانند سدیم ، پتاسیم

 

>روشهای اطفاء حریق :

 

برای آنکه آتش سوزی رخ دهد بایستی سه عامل هوا ، حرارت و ماده سوختنی مجتمع گردند. حال اگر با وسایلی بتوان یکی از این سه عامل را از صحنه عملیات خارج نمود، ارتباط سه عامل قطع گردیده، آتش خاموش خواهد شد. به نسبت تصمیمی که متصدی مبارزه با آتش سوزی اتخاذ می نماید طرق مختلف خاموش کردن آتش به شرح زیر خواهد بود :

 

1 ـ خارج نمودن عامل حرارت : در این طریقه که می توان آن را خنک نمودن آتش نیز نامید . آب نقش اصلی را بازی می کند زیرا چنانچه مقدار انتقال حرارت از صحنه عملیات بیشتر از تولید آن باشد حرارت کافی برای ادامه عملیات وجود نداشته باشد آتش خاموش خواهد شد . چون آب در طبیعت به مقدار فراوان وجود دارد لذا این طریقه ارزان ترین طریق برای اطفا آتش است و فقط می بایستی وسیله ای برای پاشیدن آن بر روی آتش تهیه شود .

2 ـ خارج نمودن عامل هوا : یکی از عواملی که باعث آتش سوزی می شود اکسیژن می باشد و چون اکسیژن عامل اصلی آتش است ، لذا دور نمودن هوا از صحنه عملیات یعنی دور ساختن اکسیژن از آن صحنه نتیجه اش خاموش شدن آتش است . این عمل به طرق مختلف انجام می گیرد که به شرح زیر می باشد .

 

اول : جایگزین کردن گازهای سنگین :

 

در این طریق از گازهای سنگین مختلف که یا در سیلندرهای مخصوص حاضر به کارند و یا بوسیله مایعاتی از برخورد با آتش تولید می شوند استفاده می نمایند گازهای مصرفی بین دو تا پنج برابر هوا سنگین بوده و پس از ریخته شدن بر روی آتش چون از هوا سنگین تر می باشند مانع ورود هوا گردیده از تماس هوا با آتش جلوگیری می نمایند . مهمترین این گازها عبارتند از  که در حدود چهار و نیم برابر هوا وزن دارد و در سیلندرهایی با وزنهای مختلف حاضر به کار می باشند.

 

دوم : ایجاد طبقه عایق بین هوا و آتش :

 

در این طریقه که از کف مخصوصی که بتواند در مقابل آتش سوزی مقاومت نماید استفاده می شود. در این طریقه کف مصرفی ایجاد یک طبقه عایق بین هوا و آتش نموده از ادامه آن جلوگیری می نماید . کف به دو طریقه تهیه می شود :

 1 ـ کف شیمیایی : که با ترکیب دو مایع سولفات کلسیم و بی کربنات سدیم تهیه شده و معمولا در سیلندرهای با ظرفیت مختلف موجود است .

 2 ـ کف صنعتی : که از اختلاط مایع مخصوصی به نام Foum Compoand با آب و وسایل مخصوصی تهیه شده، کف تهیه شده به مقدار زیاد برای آتشهای بزرگ مخصوصاً در موارد آتش های ناشی از نفت مصرف می شود .

3 ـ در بعضی حریق ها می توان مواد سوختنی را سریعاً از محل دور نمود: مثلاً در حریق مخازن بزرگ می توان از مسیرهای مطمئن سوخت را به مخزن دیگری منتقل نمود از این روش در آتش سوزی های بزرگ سیلوها ، جنگل ها و پالایشگاه ها و غیره استفاده می شود .

  

>وسایل مبارزه با آتش:

 

وسایل مورد لزوم و طرق انتخابی برای اطفا حریق انواع آتش های ممکنه به شرح زیر خلاصه می شوند :

ü مبارزه با آتش های بدون خاکستر : برای این عمل معمولاً از طریقه خارج نموده هوا از صحنه عملیات استفاده می شود. وسایل مورد مصرف عبارتند از انواع گازهای بدون اثر و سنگین ، انواع کفها ( شیمیایی و صنعتی ) خاموش کننده های پودر خشک شیمیایی و غیره. این طریقه خاموش کردن مواد نفتی ، رنگ ها ، الکل ها و غیره می باشد .

ü

/ 2 نظر / 338 بازدید
مجتبی

کامل و مفید برا چند تا از دوستان هم ارسال کردم همه تشکر کردند البته من با ذکر منبع ارسال کردم زحمات شما رو سند نزدم! خسته نباشی خانم مهندس دستت درست!

مجتبی

کامل و مفید برا چند تا از دوستان هم ارسال کردم همه تشکر کردند البته من با ذکر منبع ارسال کردم زحمات شما رو سند نزدم! خسته نباشی خانم مهندس دستت درست!