تاریخچه ایمنی

قسمت اول تاریخچه: نیازهای اساسی

 

زمانی که خداوند انسان را خلق کرد، او را با مجموعه ای از نیازهای اساسی آفرید که به آنها نیازمند باشد. در واقع انسان بدون برآورده کردن این نیازها قادر به زندگی نیست. مثل:

-          نیاز به نوشیدن

-          نیاز به خوردن

-          نیاز به شغل

-          نیاز به ازدواج

-          نیاز به ایمنی

یکی ازنیازهای اساسی انسان داشتن امنیت است و این یک نیاز فطری و طبیعی است؛ اما متأسفانه چون به این نیاز اهمیت داده نشده، در برخی از موارد داشتن امنیت به فراموشی سپرده شده است.به عنوان مثال، کارگر برای به دست آوردن پول بیشتر سیستم ایمنی ماشین آلات را نادیده می گیرد و از آن پیروی نمی کند.از طرفی در تحقیقات انجام شده ثابت شده است کسی که ازدواج می کند، کمتر ریسک می کند و بهتر سرپرستی می کند لذا فرد متأهل ایمنی را بیشتر رعایت می کند. در نتیجه ما باید علمی را به کار بگیریم که این نیاز کمرنگ شده جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

 برای دانلود فایل Word این مطلب کلیک کنید.

/ 0 نظر / 99 بازدید