سیستم هشداردهی زلزله و سونامی ژاپن چطور عمل می‌کند؟

بامداد روز جمعه یازدهم مارس، زلزله‌ای ژاپن را به لرزه درآورد که در سیصدسال اخیر در این کشور از حیث شدت (۸٫۹ ریشتر) سابقه نداشت. صدها نفر تا به حال کشتهو زخمی شده‌اند.

امابه راستی اگر این زلزله در جایی به غیر از ژاپن رخ می‌داد، چقدر تلفات می‌داد؟

بی‌شکمقاوم‌سازی سازه‌ها و آمادگی‌ معمول ژاپنی‌ها در کاهش تلفات مؤثر بوده است. اما دراین میان سامانه هشداردهی زلزله و سامانه هشداردهی سونامی (آبلرزه) واقع دراقیانوس‌ها در کاهش کشته‌‌ها و زخمی‌ها مؤثر بوده است.

سامانههشداردهی زلزله، که پیش از این سابقه نداشت فعال شود، زمانی که نخستین امواج شوکتشخیص داده شدند، به فاصله کوتاهی مردم را از طریق تلویزیون و گوشی‌های موبایل مطلعکرد تا برای حوادث آتی آماده باشند. همچنین باز هم به صورت خودکار کار بسیاری ازصنایع و مراکز تولید انرژی و سرویس‌های حمل و نقل، متوقف شدند.

زنجیره‌ای از حسگرهای شناور روی اقیانوس آرام، سونامی ناشی از زلزله را حسکردند و به ژاپنی‌ها هشدار لازم را دادند.

دراینجا هم مناطق نصب ابزارهای شناور هشدار سونامی مشخص است. حتی می‌شود اطلاعات زندهاین سامانه را با مراجعه بهاینجا مشاهده کرد!

سامانهپیشبینی کرده است که سونامی ورودی به سواحل مختلف، چقدر شدت و ارتفاع خواهد داشت. بیشترین ارتفاع سونامی همان طور که در شکل پیداست ۲٫۴ متر است

منبع:

http://www.technologyreview.com/blog/editors/26505/

/ 0 نظر / 39 بازدید